Digitalna stampa

Digitalna štampa velikog formata predstavlja savremenu tehnologiju stampe koja ima niz prednosti. Glavne prednosti se ogledaju u brzoj i kvalitetnoj štampi za koju tiraž ili format ne predstavlja prepreku. Mogucnost izbora velikog broja materijala i visok kvalitet otiska garantuje mašina Mimaki JV 33 poslednje generacije koji pored stampe nudi I mogucnost optickog isecanja stampe u zeljenim oblicima.

Posebno isticemo prednosti digitalne stampe kod uredjenja sajmskih enterijera, uredjenje izloga, lokala, out door I in door obelezavanja, vizuelne komunikacije, izrade pos materijala, izrade i brendiranje reklamnih polica . DIGITALNA ŠTAMPA CENOVNIK

KATALOG DIGITALNE STAMPE SA KOMPLETNOM PONUDOM MOŽETE PREUZETI NA OVOM LINKU

POSEBNI USLOVI ZA MARKETINŠKE AGENCIJE

Brendiranje izloga
digitalna stampa brendiranje izloga
Autografika
digitalna stampa brendiranje vozila autografika
Svetlece reklame i totemi
digitalna stampa svetlece reklame i totemi
Jarboli i zastave
digitalna stampa zastave jarboli
Štampa na ceradi
digitalna stampa na ceradi
Promo oprema
digitalna stampa promo oprema promo plastika
Digitalna stampa na tekstilu
digitalna stampa na tekstilu
Sajamski standovi
digitalna stampa sajamski standovi
Enterijeri, zidni stikeri
digitalna stampa nalepnice zidni stikeri
Bilbordi
bilbordi, stampa bilborda
Digitalna stampa na PVC foliji
digitalna stampa na pvc foliji
Katersko isecanje folije
katersko isecanje folije
Promo police
promo police, promo plastika
Magnetni stikeri
magneti za kola, magnetni stikeri
Peskiranje stakla
peskiranje stakla
Štampa na slikarskom platnu
digitalna stampa na slikarskom platnu, kanvas
Prozorska grafika
prozorska grafika
Kasiranje plocastih materijala
Kasiranje plocastih materijala
Fasadna grafika
Fasadna grafika
Digitalna štampa na tabak
Digitalna stampa na tabak
Digitalna štampa na foamu
Digitalna stampa na foamu
Stikeri tribali
stikeri, tribali
POS materijal
POS materijal
Podna grafika
Podna grafika
Inox Jarboli
inox jarboli
Dekoracija enterijera
uredjenje enterijera, dekoracija enterijera, dekoracija poslovnog prostora
Stampa na polipropilenu
uredjenje enterijera, dekoracija enterijera, dekoracija poslovnog prostora
Izrada nalepnica
uredjenje enterijera, dekoracija enterijera, dekoracija poslovnog prostora
Stampa na pvc foliji
uredjenje enterijera, dekoracija enterijera, dekoracija poslovnog prostora
Stampa na staklu
stampa na staklu dekoracija prostora
Foto Tapete
foto tapete
Elektrostatička folija
elektrostatička folija
Flet štampa
elektrostatička folija
Pisi Brisi Folija
elektrostatička folija
Pisi-Brisi kreda folija
elektrostatička folija
Fluo zuti Posterpapir
elektrostatička folija
Štampa na majicama
elektrostatička folija
Platno za skele
elektrostatička folija

Standardni formati

FormatDimenzije u mmFormatDimenzije u mmFormatDimenzije u mmFormatDimenzije u mm

A0 841 x 1188 B0 1000 x 1414 C0 917 x 1296 D0 771 x 1090
A1 594 x 841 B1 707 x 1000 C1 648 x 917 D1 545 x 771
A2 420 x 594 B2 500 x 707 C2 458 x 648 D2 385 x 545
A3 297 x 420 B3 353 x 500 C3 324 x 458 D3 272 x 385
A4 210 x 297 B4 250 x 353 C4 229 x 324 D4 192 x 272
A5 148 x 210 B5 176 x 250 C5 162 x 229 D5 136 x 192
A6 105 x 148 B6 125 x 176 C6 114 x 162 D6 96 x 136
A7 74 x 105 B7 88 x 125 C7 81 x 114 D7 68 x 96
A8 52 x 74 B8 62 x 88 C8 57 x 81 D8 48 x 68
A9 37 x 52 B9 44 x 62 C9 40 x 57 D9 34 x 48
A10 26 x 37 B10 31 x 44 C10 28 x 40 D10 24 x 34

digitalna stampa, svetlece reklame, brendiranje izloga, bredniranje vozila, autografika, stampa na ceradi, PVC folija, stampa na slikarskom platnu, stampa velikog formata, agende, planeri, magnetni stikeri, bilbordi, stampanje digitalna stampa velikog formata, digitalna stampa beograd , digitalna stampa zemun ,digitalna stampa isporuka za 24h,digitalna stampa cenovnik